You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Sosiaalipsykologian sydän

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Malline:Tietolaatikko Sosiaalipsykologian sydän: George H. Mead ja symbolinen interaktionismi sosiaalipsykologian teoriahistoriassa ja toimijuuden teoriassa on Jukka Hankamäen sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja.

Tutkimuksessa tarkastellaan yhdysvaltalaisen pragmatistifilosofin George H. Meadin (1863–1931) merkityksenteorian, persoonallisuuskäsityksen ja yhteiskunnallisen ajattelun välittymistä symboliseen interaktionismiin ja sosiaalipsykologian teoriahistoriaan.

Tarkastelun aiheina ovat (1) Meadin hegeliläinen, wundtilainen ja diltheyläinen vaikutushistoria sekä hänen merkityksensä sosiaalipsykologian kehitykselle ja nykyiselle toimijuuden teorialle, (2) Meadin ajattelussa ja myöhemmässä uusmeadiläisyydessä esiintyvien paradoksien ja kehäpäätelmien systeemiteoreettinen ja analyyttinen aukipurkaminen niin sanotun subjektiuden kriisin valossa ja (3) Meadin sekä uusmeadiläisen toimijuuden teorian täydentäminen holistisen ihmiskäsityksen luonnostelemiseksi nykyiselle sosiaalipsykologialle.[1]

Hankamäki tulkitsee symbolista interaktionismia pragmatismin vastaukseksi behavioristisen ihmistutkimuksen haasteisiin.[2]

Väitöksen mukaan vuorovaikutuksellinen ihmiskäsitys kuvaa ihmisen olemassaoloa ja elämäntilannetta hyvin, mutta se ei yllä selittämään minuuden alkuperää, jota koskeva kysymys olisi edelleen ymmärrettävä kantilaisittain transsendentaaliseksi.[3] Koska introspektiivinen (eli itsehavainnointiin perustuva) identiteettien jäljitys johtaa paradokseihin (esim. subjektina ja objektina olemisen samanaikaisuuteen), Hankamäki suosittaa toiminnallista maailmassa suuntautumista olemusajattelun sijaan.[4]

Lähteet[muokkaa]

  1. Hankamäki, s. 7
  2. Hankamäki, s.
  3. Hankamäki, s. 96–99 ja luku 8
  4. Hankamäki, s. 156

Aiheesta muualla[muokkaa]

This article "Sosiaalipsykologian sydän" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Sosiaalipsykologian sydän. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]