You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Luettelo suomalaisiin ammattikorkeakouluihin liittyvistä väitöskirjoista

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Tämä on luettelo suomalaisiin ammattikorkeakouluihin liittyvistä väitöskirjoista julkaisuvuoden ja nimekkeen mukaan.

 • Insinöörikoulutus epävarmuuden yhteiskunnassa, Ari Orelma (1996)
 • Sosiaalialan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oppimiskokemusten kehittyminen henkilökohtaisessa ohjausprosessissa, Eila Peltomäki (1996)
 • Best or second best choice? : polytechnic education in the lives of engineering students, Risto Honkonen (1997)
 • Innovaatioiden diffuusio ammattikorkeakoulureformissa : innovaatioiden diffuusioon liittyvien tekijöiden tarkastelua yhdessä ammattikorkeakoulureformiin osallistuvassa kokeiluyksikössä, Seppo Kolehmainen (1997)
 • Opettajien lisäkoulutuksen tuloksellisuus opettajien, esimiesten ja opiskelijoiden arvioimana, Veijo Mäkelä (1997)
 • The development possibilities of critical thinking related to nursing in nursing education, Sirkka-Liisa Halme (1998)
 • Menestyvän ammatillisen oppilaitoksen profiili, Rauno Jarnila (1998)
 • Perheellisenä opintiellä : ammattikorkeakouluopiskelu elämänpolitiikan kategorioissa, Mirjami Korhonen (1998)
 • Terveydenhuolto-oppilaitoksen organisaatiokulttuuri : opettajien ja opiskelijoiden käsitykset todellisesta ja toivotusta toiminnasta, Merja Mäkisalo (1998)
 • Keiden koulutusväylät? : laveneva korkeakoulutus ja valikoituminen, Jouni Nurmi (1998)
 • Synergian siemenet ja torajyvät : tutkimus monialaisen ammattikorkeakoulun organisaatiokulttuurista, Päivi Jaatinen (1999)
 • Tietoa hoitotyön toimintaan : sairaanhoidon opiskelijoiden käsityksiä tiedosta ja tiedon suhteista toimintaan, Päivi Karttunen (1999)
 • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus muuttuvassa ympäristössä, Paula Könnilä (1999)
 • Ammattikorkeakoulureformi ja opettajan työn muutos : opettajien käsityksiä ammattikorkeakoulukokeilun toteuttamisesta Keski-Pohjanmaalla vuosina 1993-1997, Raijaliisa Laakkonen (1999)
 • Rajaviiva katoaa : innovatiivista oppimista ammatillisen opettajankoulutuksen, oppilaitosten ja työelämän organisaatioiden yhteistyönä, Pirjo Lambert (1999)
 • Palkkatyöhön vai omistajayrittäjäksi: sosiokulttuurin heijasteet Jämsänkosken ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden työllistymispyrkimyksissä, Juhani Mäki (1999)
 • Poliisistako professio koulutusjärjestelmää muuttamalla? : poliisiammattikorkeakoulun tulo Suomeen osana päällystökoulutuksen uudistamista, Juha Oksanen (1999)
 • Tieteellisen ja kriittisen ajattelun kehitys hoitotyön koulutuksessa: seurantatutkimus sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja kätilökoulutuksessa, Paula Stenfors (1999)
 • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia opetussuunnitelmasta, Hannu Kotila (2000)
 • Opiskelijoiden päätöksenteon kehittyminen osana ammattitaitoa sairaanhoitajakoulutuksessa, Ritva Kuokkanen (2000)
 • Laadun ilmapiiritekijät ammattikorkeakoulussa, Maire Mäki (2000)
 • Yrittäjyyskasvattaja: ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alan opettajien näkemykset itsestään ja työstään yrittäjyyskasvattajana, Pekka Paajanen (2000)
 • Nyt olisi pysähtymisen paikka : fysioterapian opettajien työhön liittyviä kokemuksia terveysalan ammatillisessa koulutuksessa, Liisa Peltokallio (2000)
 • Ammattikorkeakoulun toimintaperustaa etsimässä : toimilupahakemusten sisällönanalyyttinen tarkastelu, Leena Raudaskoski (2000)
 • Hoitotyön opettajan muotokuva : opettajaan kohdistuvat vaatimukset ja niiden arviointi, Leena Salminen (2000)
 • Radiografian asiantuntijuus : röntgenhoitajan työ ja siinä tarvittava osaaminen, Mirja Valtonen (2000)
 • Itseohjautuvuus liiketalouden ammattikorkeakoulun atk-opetuksessa : transformatiivisen oppimisen näkökulma, Anneli Virtamo (2000)
 • Innovatiivisen oppimisyhteisön profiili : ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen koulutusalan näkökulmasta tarkasteltuna, Simo Hokkanen (2001)
 • Ergonomiakäsitys murroksessa : arviointi ammattikorkeakoulutuksessa muodostuvista ergonomiakäsityksistä, Elisa Mäkinen (2001)
 • Ympäristökasvatus ammattikorkeakoulussa : opetussuunnitelmateoreettisen mallin kehittäminen liiketalouden koulutukseen, Liisa Rohweder (2001)
 • Suomalainen ammattikorkeakoulu-uudistus opetushallinnon prosessina : koulutussuunnittelu valtion keskushallinnon näkökulmasta, Hannele Salminen (2001)
 • Sairaanhoitajasta sairaanhoitajaksi : korkea-asteen tutkintoon johtava monimuotokoulutus itseohjatun ammatillisen kasvun ja kehityksen välineenä Suomessa ja Unkarissa, Kari A. Sirkka (2001)
 • Oppivuus ammattikorkeakoulussa : liiketoimintasuunnitelmaopintojakson kehittäminen toimintatutkimuksena, Päivi Vesala (2001)
 • Projektiopiskelu ja -oppiminen ammattikorkeakoulussa, Pirkko Vesterinen (2001)
 • Korkeakoulupoliittista vallankäyttöä oppimassa : tapausesimerkkinä ammattikorkeakoulujen vakinaistamis- ja laajentumisprosessi vuosina 1995-2000, Pekka Antikainen (2002)
 • Vieras ja oma teksti kohtaavat insinöörityössä: Mitä lähteiden käyttö osoittaa ammattikorkeakouluinsinöörin asiantuntijuudesta ja osaamisesta?, Jorma Julkunen (2002)
 • Intercultural competence as part of professional qualifications : a training experiment with bachelor of engineering students, Kaisu Korhonen (2002)
 • Koulutus- ja uravalinnan ongelmat : koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset sekä niiden yhteys ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaustarpeeseen, Jukka Lerkkanen (2002)
 • Kokemuksellisen oppimisen kautta kohti terveyden edistämisen asiantuntijuutta : hoitotyön ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyden edistämisen oppiminen hoitotyön harjoittelussa, Leena Liimatainen (2002)
 • Needs for teaching and learning English in BBA studies as perceived by students, teachers and companies : North Karelia Polytechnic in an international perspective, Marjatta Penttinen (2002)
 • Hoitotyöntekijöiksi valmistuvien osaaminen : vertailututkimus opistoasteelta ja ammattikorkeakouluista valmistuvien hoitotyöntekijöiden hoitotyön toimintojen hallinnasta sekä opetuksen ja opiskelun painotuksista, Anu Räisänen (2002)
 • Strategia-ajattelu ja strateginen johtaminen ammattikorkeakoulussa : tapaustutkimus Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta, Mirja Toikka (2002)
 • Promotion of the good life : development of a curriculum for public health nurses, Leena Uosukainen (2002)
 • Ammatillinen harjoittelu osana asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakoulussa, Marja-Liisa Vesterinen (2002)
 • Research evidence implementation and its requirements in nursing education, Leena Elomaa (2003)
 • Terveysalan opiskelijoiden hoitotyön oppiminen esseevastausten perusteella arvioituna, Pirjo Havukainen (2003)
 • Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana : järjestystä, konflikteja ja kaaosta, Jatta Herranen (2003)
 • Turvallisuutta ja sopusointua vai jännitystä ja valtaa : tutkimus sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden yrittäjyys- ja muista arvoista, Merja Joutsen-Onnela (2003)
 • Odotetaan käytäntöä ja saadaan teoriaa : tutkimus Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden käsityksistä ja kokemuksista opetuksesta ja ohjauksesta vuosina 1995-1997 ja 2000-2001, Seppo Kilpiäinen (2003)
 • Viestintä ammattiosaamisen ulottuvuutena, Emma Kostiainen (2003)
 • "Hyvää mieltä ja yhteistyötä" : johtajien ja esimiesten käsityksiä johtajuudesta ammattikorkeakoulussa, Leena Nikander (2003)
 • Välikielen kehitys vieraskielisessä opetuksessa : tutkimus muutoksista insinööriopiskelijoiden englannin kieliopin hallinnassa, Eeva Rauto (2003)
 • Ammattikorkeakoulussa terveydenhuollon koulutuksessa toimivien opettajien tieteellisen tiedon hallintataidot, Leena Rekola (2003)
 • Työelämälähtöinen opinnäytetyö oppimisen kontekstina : fenomenografisia näkökulmia tradenomin opinnäytetyöhön, Riitta Rissanen (2003)
 • Tiedon taidot verkko-opiskeluympäristössä : tietotekniikan perusosaaminen ammattikorkeakoulussa, Vesa Vuorimaa (2003)
 • Ammatillisen käytännön toistajasta monipuoliseksi aluekehittäjäksi? : ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010, Pekka Auvinen (2004)
 • Ammatillisen asiantuntijan etiikka ammattikorkeakoulutuksessa, Mervi Friman (2004)
 • Oppiminen työelämäprojekteissa : ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kokemukset työelämäprojekteissa oppimisesta, Päivi Kaaresvirta (2004)
 • Reflective teacher using the computer-network in teaching; how the psycho-epistemological learning styles help to better design learning environments, Kari Kilpinen (2004)
 • Auttajasta reflektiiviseksi sairaanhoitajaksi : ammattikorkeakouluopiskelijan kasvu ja kehittyminen ammattiin, Elina Ora-Hyytiäinen (2004)
 • Valmistumisesta työelämään : Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveysalalta 1995 valmistuneiden käsityksiä koulutuksesta, ammatillisesta pätevyydestä ja sijoittumisesta työelämään, Airi Paloste (2004)
 • Sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitamisen taidot ja niiden opetus ammattikorkeakoulussa : opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien arviot, Marjo Salmela (2004)
 • Negotiating interdiscursivity in a problem-based learning tutorial site, Merja Alanko-Turunen (2005)
 • Kasvuorientoitunut ilmapiiri esimiestyön tavoitteena : tapaustutkimus ammattikorkeakoulussa, Eeva-Liisa Antikainen (2005)
 • Itse teossa: toimintatutkimus ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työssä jaksamisen kehittämishankkeesta vuosilta 2000-2002, Marja Flinck (2005)
 • Opinnäytetyö asiantuntijuuden kehittäjänä ammattikorkeakoulussa, Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen (2005)
 • Ammattikorkeakoulusta valmistuvien hoitotyön opiskelijoiden tutkitun tiedon käyttö, Asta Heikkilä (2005)
 • Matka restonomin ydinosaamiseen: kuvaus majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen osaamisalueista, asiantuntijuudesta ja dynaamisesta ammattitaidosta [Korjattu 2. p. ], Vesa Antero Heikkinen (2005)
 • Itsesäätelyvalmiudet musiikin opiskelussa, Tapani Kaartinen (2005)
 • Sosiaalialan ja hoitotyön asiantuntijuuden kehitysehdot ja opiskelijavalinta, Pekka A. Kosonen (2005)
 • Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen : itsesäätelyvalmiuksien kehittäminen ammattikorkeakoulussa, Eija Kyrönlahti (2005)
 • Mentorointi aikuisopiskelijan ammatillisen kehittymisen tukena, Jori Leskelä (2005)
 • Sosiaalisen transformaatio sosiaalialan asiantuntijuuden diskurssissa, Päivi Niiranen-Linkama (2005)
 • Yrityshautomokokemuksen vaikutukset tradenomiopiskelijan yrittäjäuran syntyyn ja kehittymiseen : yrityshautomotoiminta liiketalouden alan ammattikorkeakoulun yrittäjäkoulutuksessa, Juhani Ylikerälä (2005)
 • Suomalaisten tiede- ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ohjaajien silmin, Jarmo Heinonen (2006)
 • Dynamic dialogue in learning and teaching : towards transformation in vocational teacher education, Säde-Pirkko Nissilä (2006)
 • Työyhteisön kehittäminen ja tärkeimmät muutosvälineet : tapaustutkimus Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun eli Helian henkilöstön ja johdon kehittämiskäsityksistä, muutosvälineistä ja muutosmalleista, Olavi Tiusanen (2006)
 • Merkitysneuvotteluja hopsista ja sen ohjauksesta : toimintatutkimus hopsin ja sen ohjauksen kehittämisestä korkea-asteen koulutuksessa, Johanna Annala (2007)
 • Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola : exemplet fackspråkligt språkbad, Mari Bergroth (2007)
 • Changes in meanings of teacherhood among Finnish nurse teachers : a substantive theory of nurse teacherhood, Arja Holopainen (2007)
 • Käsityksistä ajatuksen poluille : ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan konseptin kehittäminen, Ursula Hyrkkänen (2007)
 • Metodilla on merkitys - muodolla on mieli : draamatyöskentely mielenterveyshoitotyön ammattikorkeakouluopinnoissa, Annukka Häkämies (2007)
 • Kansainvälisen korkeakouluverkoston kehittäminen : arviointitutkimus Barents Specialist -hankkeesta Rovaniemen ammattikorkeakoulussa, Lahja Karjalainen (2007)
 • "Positiivinen suhtautuminen edesauttaa kehittymistä" : ammattikorkeakoulu asiantuntijuuden kehittäjänä opiskelijoiden käsitysten mukaan, Riitta Käyhkö (2007)
 • Conceptual change process of polytechnic teachers in transition from classrooms to web-based courses, Sisko Mällinen (2007)
 • Tulkinta organisaatio-identiteetin luonteesta ja ilmentymisestä : "keitä me organisaationa oikeastaan olemme?", Anu Puusa (2007)
 • Opettajien kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa : mikropoliittinen näkökulma opettajuuteen, Pasi Savonmäki (2007)
 • Bibliotekarierollen i en ny utbildningsorganisation : en studie vid fyra yrkeshögskolor, Kerstin Sevon (2007)
 • Ohjaus- ja opiskeluprosessit samanaikaisessa ja eriaikaisessa verkkoympäristössä : etnografinen tutkimusmatka verkkotutkinnon maailmaan, Seija Jäminki (2008)
 • Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot asiantuntijuuden kehittäjänä : tieto- ja viestintätekniikan erikoistumisopintojen vaikuttavuus terveysalalla, Ritva Kuoppamäki (2008)
 • Omistajaohjaus, sisäinen yrittäjyys ja tuloksellisuus ammattikorkeakouluissa, Hannu Nyyssölä (2008)
 • Ammattikorkeakoulutuksen aikaiset yrittäjyysintentioiden muutokset, Jussi Pihkala (2008)
 • Luokkahuoneista verkostomaiseen virtuaaliopetukseen : tutkimus muutoksen johtamisesta ammattikorkeakoulussa, Sirkka Saranki-Rantakokko (2008)
 • Ammattikorkeakoulun lehtoreiden käsityksiä tutkivasta ja kehittävästä työotteesta, Liisa Suhonen (2008)
 • Siedä olevaa, muuta tulevaa : hyvinvointialojen opettajien stressin kokeminen, Kaisa Turpeenniemi (2008)
 • Koulutuksen laatu Viron tekniikan alan ammattikorkeakouluissa, Arvi Altmäe (2009)
 • Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjattujen käytännön harjoittelujen aikana ilmenneet eettiset ongelmat, Sinikka Brunou (2009)
 • Onnistuneen ikääntymisen ymmärrystä rakentamassa : fysioterapeuttiopiskelijoiden oppiminen kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen kehyksessä, Päivi Immonen-Orpana (2009)
 • Essays on strategic management and quality assurance, Juha Kettunen (2009)
 • Financial autonomy in higher education institutions : perspectives of senior management of Finnish AMK institutions, Vuokko Kohtamäki (2009)
 • Ikääntyvän opettajan ammatillista kasvua ja osaamista tukeva johtaminen ammattikorkeakoulussa, Päivikki Lahtinen (2009)
 • Työelämälähtöisyyden määrittäminen ja käyttäminen ammattikorkeakoulun jatkotutkintokokeilussa, Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala (2009)
 • Epälineaarinen arvoketju : case - ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointi osaksi epälineaarista arvoketjua, Ari Pitkäranta (2009)
 • Asiantuntijuutta vakuuttamassa : opettajien työelämäsuhteen asiantuntijuuspuhe sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston työelämäprojekteissa, Arto M. Rautajoki (2009)
 • Koulutusinnovaatiotoiminnan tukemisen ja johtamisen mallintaminen, Mervi Vidgrén (2009)
 • Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminta yrittäjämäisen ja yhteistoiminnallisen toimintatavan rajapinnassa, Sari Asteljoki (2010)
 • Moniammatillisuus ja sen oppiminen : tapaustutkimus ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta, Erja Katajamäki (2010)
 • Laatutyöhön sitoutumisen edellytykset ammattikorkeakoulussa, Maijaleena Korppoo (2010)
 • Verenpaineen mittaamisen opettaminen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille, Päivi Laine (2010)
 • The reflective structuration of entrepreneurship : as contextualized to the Finnish university and polytechnics students' narratives, Seppo Luoto (2010)
 • Verkkokurssi opetuksen ja oppimisen kompleksisena toimintatilana, Leena Mäkelä (2010)
 • Nursing ethics education in Finland from the perspective of codes of ethics, Olivia Numminen (2010)
 • Kielenopettajaksi tuleminen ammattikorkeakoulun muutosmaisemassa, Esko Johnson (2011)
 • Opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen ammattikorkeakoulussa : tutkimus Helsingin ammattikorkeakoulun opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen syistä vuosina 2002-2007 ja niihin vaikuttamisen keinoista, Riitta Kalima (2011)
 • Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen, Jaana Kullaslahti (2011)
 • Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauksen toimintamalli : ohjaajien näkökulma, Katja Luojus (2011)
 • Finnish polytechnics in the regional innovation system : towards new ways of action, Anu Lyytinen (2011)
 • Laatutyöhön sitoutumisen edellytykset ammattikorkeakoulussa, Helena Malmivirta (2011)
 • Duuri- ja mollisointuja musiikkialan kentällä : organisaatiomuutoksen heijastuksia ammattikorkeakoulun musiikinopettajien työhön, Outi Pylkkä (2011)
 • Hoitotyön opiskelijoiden merkitykselliset hoitamisen kokemukset ja niistä oppiminen kliinisessä oppimisympäristössä, Maija Romppanen (2011)
 • Kansainvälisty tai väisty? : tapaustutkimus kansainvälisyysosaamisen ja kulttuurienvälisen oppimisen merkityksenannoista oppijan, opettajan ja korkeakoulutoimijan pedagogisen suhteen rajaamissa kohtaamisen tiloissa, Liisa Timonen (2011)
 • Leadership frames of program directors at Finnish universities of applied sciences, Johanna Vuori (2011)
 • Learning entrepreneurial competences in an international undergraduate degree programme : a follow-up study, Marja-Liisa Kakkonen (2012)
 • Elettyä ymmärtämässä: omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja teksti reflektiona sosiaalialan ammattikorkeakouluopinnoissa, Anna Liisa Karjalainen (2012)
 • Ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen : opiskeluorientaatiot ja opinnäytetyön vertaistilanteet opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisen tukena, Rauni Leinonen (2012)
 • Opetustyön ammattilaiset ja mosaiikin mestarit : työkulttuurit ammattikorkeakouluopettajan toiminnan kontekstina, Kimmo Mäki (2012)
 • Effectuation in embedded and enquiry-based entrepreneurship education : essays for renewing engineering education at Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Soili Mäkimurto-Koivumaa (2012)
 • Environmental issues in business education curricula at Finnish Universities of Applied Sciences : towards a postmodern curriculum?, Taru Penttilä (2012)
 • Kansainvälistymisen ja laadunvarmistuksen yhteys ammattikorkeakoulun asiakirjateksteissä : tapaustutkimus, Eeva-Liisa Ahtiainen (2013)
 • Kokemukset ja opettajien väliset erot osaamisen tunnistamisen kehittämisessä : sisäisen yrittäjyyden, psykologisen omistajuuden ja työn ilon näkökulma, Raija-Helena Niemelä (2013)
 • Towards realization of research and development in a university of applied sciences, Rauno Pirinen (2013)
 • Yritys hyvä kymmenen : monitapaustutkimus aikuisopiskelijoiden opintojen edistymisestä ja sisäisestä yrittäjyydestä, Seppo Salo (2013)
 • Students’ scientific thinking in higher education : logical thinking and conceptions of scientific thinking in universities and universities of applied sciences, Hannele Seppälä (2013)
 • Constructing an opportunity centred collaborative learning model through and for entrepreneurship, Maija Suonpää (2013)
 • Tekstilaji ja yhteisö: ammattikorkeakoulun opinnäytetyön diskussio tekstinä, Aino Vuorijärvi (2013)
 • Kuntoutuksen muutosagentit : tutkimus työelämälähtöisestä oppimisesta ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa, Ulla Jämsä (2014)
 • Ammattikorkeakoulujen opettajien kulttuurienvälinen kompetenssi ja sen mittaaminen, Eija Laitinen (2014)
 • Tapaustutkimus itseohjautuvuudesta sairaanhoitajakoulutuksen eri vaiheissa, Päivi Löfman (2014)
 • Korkeakoulujen professio Suomessa : ajankuvia, käsitteitä ja kehityskulkuja, Elias Pekkola (2014)
 • Diskurssianalyyttinen tutkimus ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämisprosessista, Tiina Laajala (2015)
 • Ura kerronnallisena työnä: ammattikorkeakoulun opettajat kertojina, Liisa Marttila (2015)
 • Osaaminen keskiössä : ammattikorkeakoulun uusi paradigma, Heidi Ahokallio-Leppälä (2016)
 • Strategizing digitalization in a Finnish higher education institution : towards a thorough strategic transformation, Ilkka Haukijärvi (2016)
 • Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa : tapaustutkimus tietokäytäntöjen ja innovatiivisten tietoyhteisöjen kehittämisestä, Johanna Lahtinen (2016)
 • Yhtiöstä opettaja? : systeemiteoreettinen tulkinta ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä, Jukka Linna (2016)
 • "Ihan vaan perusasiat pitää osata hyvin": ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoille lukion kokemusten pohjalta rakentunut matematiikkakuva, Marjut Sulkakoski (2016)
 • Medication competence of nursing students in Finland, Virpi Sulosaari (2016)
 • Ilo hoitotyön ammatin opiskelussa ammatillisen kasvun voimavarana, Heidi Kassara (2017)
 • A study on the promotion of adults’ oral English communication and teacher development in liberal and tertiary education, Lea Leino (2017)
 • Työelämä, täältä tullaan - kielitaitoisina ja itseohjautuvina : tutkimus opiskelijoista monimuotoisesti toteutetulla englannin opintojaksolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Hellä Siekkinen (2017)
 • Toimijuutta toisella kielellä : kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työharjoitteluissa, Aija Virtanen (2017)
 • "Ymmärsin olevani jonkin täysin uuden opiskelutavan edessä" : narratiivinen tutkimus polusta ammatilliseksi erityisopettajaksi osaamisperusteisessa koulutuksessa, Pirkko Kepanen (2018)
 • Tiedonkäytön ilmiöitä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä: aineistolähtöinen tarkastelu ja käsitteellinen mallinnus., Juha Kämäräinen (2018)
 • Learning to develop innovations : individual competence, multidisciplinary activity systems and student experience, Laura-Maija Hero (2019)
 • Teknologiatuetun yhteisöllisen opetuksen organisointi, Marja Kallioniemi (2019)
 • Educating innovative professionals: a case study on researching students’ innovation competences in one Finnish university of applied sciences, Meiju Keinänen (2019)
 • Enhancing learning in engineering mathematics education: utilising educational technology and promoting active learning, Hanna Kinnari-Korpela (2019)
 • The cultural event as a test bench of work-based pedagogy in vocational higher education : a study of strategic partnership, commitment, and expansive learning in a regional network, Eeva Kuoppala (2019)
 • Holistic business learning environment : bringing practice and integration to business education, Karoliina Nisula (2019)
 • Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin, Aija Töytäri (2019)
 • Opiskelijan osaamisen arviointimittarin kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen monialaisessa kontekstissa, Outi Ahonen (2020)
 • Entrepreneurial intention, behavior and entrepreneurship education : a longitudinal approach, Sanna Joensuu-Salo (2020)
 • Tulokset paranevat, miten käy laadun? : tulosperustainen rahoitusmalli koulutuksen tuloksellisuuden ja laadun kehittäjänä ammattikorkeakouluissa, Marjo Nenonen (2020)
 • Sosiaali- ja terveysalan opettajien opetukselliset lähestymistavat ja työn olosuhteet ammattikorkeakouluissa, Tarja Turtiainen (2020)
 • Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete, Carina Kiukas (2021)
 • Ammattikorkeakoulun ja pk-yritysten välisen tiedon jakamisen vaikuttavuus, Taru Mäki (2021)

Aiheesta muualla[muokkaa]

This article "Luettelo suomalaisiin ammattikorkeakouluihin liittyvistä väitöskirjoista" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Luettelo suomalaisiin ammattikorkeakouluihin liittyvistä väitöskirjoista. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]