You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Sähkönsiirron optimointi

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Sähkönsiirron optimointi tarkoittaa edullisimman siirtotariffin ja liittymäkoon laskemista sähkönkäyttäjän ominaisen kulutusjakauman mukaan. Termin lanseerasi ensimmäisenä suomalainen startup-yritys Optimitaso Oy.

Sähkönsiirron optimointi on kokonaisuus, joka sisältää siirtotuoteoptimoinnin ja sähköliittymäkoon optimoinnin.

Sähkönsiirto optimointi[muokkaa]

Sähkönsiirtomaksut voidaan karkeasti jakaa kolmeen komponenttiin

Komponentti & Hintaan vaikuttava tekijä

 1. Perusmaksu - Liittymän koko
 2. Energiavero - Valtiontuki
 3. Siirretty energia - Siirtotuote


1. Perusmaksun hintaan sähkönsiirrossa vaikuttaa sähköliittymän koko, eli käytännössä minkä kokoiset pääsulakkeet sulaketaulusta löytyy, sekä mikä siirtotuote on käytössä. Lähtökohtaisesti sähkösuunnittelussa ylimitoitetaan liittymäkoot yrityksille, jonka takia monet maksavat liian suuria perusmaksuja. Etenkin vanhemmissa omakotitaloissa ja teollisuushalleissa monilla on usein turhan iso liittymäkoko. Perusmaksut vaihtelevat 10e - 500e/kk välillä, siirtoyhtiöstä, tarifiista ja liittymäkoosta riippuen.

2. Yksityishenkilöt ja kuluttajat kuuluvat korkeampaan sähkövero 1 - luokkaan. Joissain tapauksissa valtio myöntää sähkönsiirtomaksuihin tukea tietyt ehdot täyttäville yrityksille ja tämä näkyy pienempinä sähköveroina siirtolaskussa.

3. Siirretyn energian hintaan vaikuttaa käytössä oleva siirtotuote (siirtotariffi). Sähköliittymää perustaessa, harvoin on tiedossa yrityksen sähkönkäyttöprofiili. Standardi siirtotuote sähköliittymää perustaessa on usein Yleissiirto - tai Teho Yleissiirtotuote. Optimaalinen / edullisin siirtotuote vaihtelee jokaisen sähkönkuluttajan kohdalla heidän ominaisen sähkönkäyttöprofiilin mukaan, eli miten sähkönkulutus on jakautunut eri vuorokauden/ vuoden ajoille. Eri siirtotuotteita on siirtoyhtiöstä riippuen 5-8. Vaikka siirtoyhtiötä ei voi vaihtaa, voi näitä siirtotuotteita päivittää ilmaiseksi kerran vuodessa.


Edellämainittujen lisäksi, muita sähkönsiirtolaskulla näkyviä maksuja ovat mm. pätötehomaksut ja loistehomaksut. Näihin maksuihin vaikuttaa olennaisesti käyttäjän maksimitehopiikit. Loistehomaksuja voi pienentää uudistamalla sähkölaitteitaan, tai loistehokompensaattoreilla. Käytännössä näitä kustannuksia ei ole sulakepohjaisissa siirtotuotteissa.

Eri sähkönsiirtotuotteita[muokkaa]

Siirtotuotteet, eli siirtotariffi, eli sähkönjakelutuote.

Yleisimmät siirtotuotteet ovat:

 • Yleissiirtotuote
 • Kausisiirtotuote
 • Aika/yösiirtotuote
 • Teho pj 1 tuote (pienjännite)
 • Teho pj 2 tuote (pienjännite)
 • Teho kj tuotteet (keskijännite)
 • Teho sj tuotteet (suurjännite)

Yleis, kausi ja aikasiirtotuotteita kutsutaan myös sulakepohjaisiksi siirtotuoteiksi, Teho pj, teho kj ja teho sj tuotteet lyhennetään tehotuotteiksi.

Listauksen oman siirtoyhtiösi siirtotuotteista löydät verkkoyhtiösi nettisivuilta.

Siirto optimoinnin hankaluus[muokkaa]

Siirto optimointi on

 • Aikaa vievää
 • Vaatii ammattitaitoa
 • Lähes mahdoton laskea tarkasti manuaalisesti

Siirtoasioihin perehtyminen vie aikaa ja vaatii usein ammattitaitoa. Erilaisia siirtotuote/ liittymäkoko kombinaatioita saa eimerkiksi 5 eri siirtotuotteella ja 8 eri liittymäkoolla tehtyä 40 erilaista. Näiden väliltä edullisimmaksi tulevan vaihtoehdon laskeminen vaatii yli 100 000 laskutoimitusta.

Nyrkkisääntöarvioita voi kuitenkin tehdä:

Alle 10MWh vuodessa kuluttavat hyötyvät usein Yleistariffista, paljon yöllä sähköä kuluttavat yö-tariffista yms.


Carunan nettisivuilta[1] suoraan löytyvä ohjeistus siirtotuotteen valintaan:


YLEISSIIRTO vähän sähköä käyttäville

 • Yleisin sähkönsiirtotuotteemme on Yleissiirto. Sähkömittarissa on tällöin käytössä yksi laskulaite. Yleissiirto sopii sinulle, jos et käytä kovin paljoa sähköä.
 • Yleissiirtoa käytetään usein kerros- ja rivitaloasunnoissa.
 • Yleissiirto on yleensä edullisin vaihtoehto myös omakotitaloihin sekä kesäasuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä. Yleissiirron hinta on sama vuorokauden- tai vuodenajasta riippumatta.

YÖSIIRTO varaavalle sähkölämmitykselle

 • Yösiirto soveltuu parhaiten varaavalle sähkölämmitykselle, kuten lämpövaraajille, varaavalle lattialämmitykselle ja varaavalle vesikiertoiselle lämmitykselle. Tällöin muun muassa lämminvesivaraajaa lämmitetään vain yöaikana.
 • Yösiirron hinta on yöaikana edullisempi.
 • Yösiirrossa on käytössä kaksi eri hintaa ja siksi myös sähkömittarissa kaksi eri laskuria. Päiväaikana kulutuslukemat kertyvät toiselle laskurille ja yöaikana toiselle.

KAUSISIIRTO suoralle sähkölämmitykselle

 • Kausisiirto soveltuu parhaiten suoralle sähkölämmitykselle (patterilämmitys, suora lattialämmitys, kattolämmitys ja lämpöpumput). Kausisiirtoa kannattaa harkita erityisesti silloin, jos talviaikana on mahdollisuus hyödyntää vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja.
 • Kausisiirrossa on käytössä kaksi eri hintaa, joten sähkömittarissakin on kaksi paikkaa lukemille. Talvipäivisin kulutuslukemat kertyvät toiselle laskurille ja muuna aikana toiselle.
 • Kausisiirron hinta on edullisempi koko kesäajan (1.4.—31.10.) sekä talvella yöaikaan.

TEHOSIIRTO paljon sähköä käyttäville

 • Tehosiirtotuotteet on tarkoitettu paljon sähköä käyttäville asiakkaillemme. Keskijännitetehosiirrossa sähkön toimitus tapahtuu 20 kilovoltin keskijännitteellä. Tämä edellyttää, että asiakas itse omistaa muuntamonsa, vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista.
 • Tehomaksun mittausjakso on yksi tunti. Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n tehomaksu määräytyy kuukausittaisen huipputehon mukaan. Tehomaksua veloitetaan pienjännitteellä vähintään 40 kW ja keskijännitteellä 200 kW tehon mukaan.
 • Loistehomaksun perusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähennetty 20 % saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.


Periaatteessa optimaalisimman siirtotuotteen laskeminen vaatii vähintään vuoden ajalta sähkönkulutustietoja vuoden jokaisen tunnin kohdalta ja näin muodostetun kulutusprofiilin sijoittamista oman siirtoyhtiön verkkopalveluhintoihin.

Siirto optimoinnin hyödyt[muokkaa]

Valitsemalla oikean siirtotariffin, on usein mahdollista säästää sähkönsiirrossa 10-20%. Esimerkiksi yleissiirtotuotteella siirretyn energian maksut voivat olla yli kaksinkertaiset aikasiirron yöenergiamaksuun nähden. Toisaalta yleissiirtotuotteessa on lähtökohtaisesti aina edullisin perusmaksu, verrattuna muihin saman liittymäkoon tuotteisiin.

Oikean liittymäkoon tuomat säästöt ovat helposti laskettavissa.

Esimerkiksi Carunan vuoden 2019 verkkopalveluhinnaston[2] mukaan aikasiirrossa liittymäkoosta 3x63A tiputtaminen kokoa pienemmäksi 3x50A, pienentää liittymän perusmaksua 58€ kuukaudessa, eli liittymäkoon pienentäminen tuo noin 700€ vuosisäästöt. This article "Sähkönsiirron optimointi" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Sähkönsiirron optimointi. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]