You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Optimitaso

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Malline:Tietolaatikko Optimitaso Oy on suomalaisesta startupista liikkeelle lähtenyt energia-alan yritys, joka on keskittynyt sähkönmyynnin lisäksi konsultoimaan yrityksiä energiatehokkuuteen ja säästöihin liittyvissä ratkaisuissa. Yritys toimii pääosin Suomen markkinoilla ja yrityksen päätoimisto sijaitsee Helsingissä.

Optimitaso Oy on ensimmäinen Suomen markkinoilla toimiva yritys, jonka yhtenä päätoimena on laskea ja auttaa suomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä valitsemaan sähkönkulutusjakaumaansa vastaava sähkönsiirtotuote. Kyseisen palvelun yhtiö julkaisi vuonna 2020 ja lanseerasi sen nimellä "Sähkönsiirron Optimointi".


Historia[muokkaa]

Optimitaso Oy:n perustivat kaksi Aalto-Yliopiston ja Lappeenrannan Yliopiston opiskelijaa, Lauri Kujala ja Johannes Luoto, joista Luoto valittiin yrityksen toimitusjohtajaksi. Pian perustamisesta mukaan omistajiin otettiin myös alusta asti mukana toiminut Tallinan Kauppakorkeakoulusta valmistunut Miko Koivisto.

Yhtiön liiketoiminta käynnistyi virallisesti vuoden 2020 alussa, mutta perustat liiketoiminnalle oltiin luotu jo kauan ennen tätä. Idea säästöön sähkönsiirrosta lähti yrityksen nettisivujen mukaan perustajien lähipiirin omista tarpeista säästää energiakuluista. Tutkittuaan energiamarkkinoita, vastaan tuli siirtoyhtiöiden erilaiset hinnoittelut eri siirtotuotteille. Siirtotuotteiden väliltä oli kuitenkin vaikea laskea käsin, mikä näistä tuotteista olisi edullisin. Tästä ajatus lähti liikkeelle, että homma voitaisiin automatisoida tietokoneohjelmaksi ja koska käsin tarkan laskelman tekeminen on liki mahdotonta, tai ainakin hyvin aikaa vievää, oli päätelämänä, että sitä tuskin kukaan sähköliittymän omistaja itse on tehnyt. Optimointihjelmat ensimmäisille siirtoyhtiöille rakennettiinkin nopeasti opiskelijaporukassa ja laskelmia päästiin testaamaan käytännössä omakotitaloihin.

Siirtotuote laskelmat todettiin toimiviksi ja pian tämän jälkeen alkoi markkinatutkimuksen teko palvelun kysynnälle. Käytännössä Kujala, Luoto ja Koivisto kävivät tuolloin haastattelemassa yrityksiä ja kiersivät ovelta ovelle lomakkeiden kanssa ja lopputulema oli selkeä - Siirtohinnat oletetaan Suomessa edelleen annetuiksi.

Markkinoille yritys tulikin ensin sähkönsiirto optimointi palvelu edellä, mutta jo aikaisessa vaiheessa yhtiön portfilioon tuli myös sähkösopimusten myynti ja muut energiatuotteet.

Alusta alkaen yritys on painottanut ekologisuutta ja on ollut tarkka ekologisuudestaan.

Liiketoiminta[muokkaa]

Yritys on rakentunut energia-alan tuotteiden ja palveluiden ympärille. Yhtiön missiona on parantaa kotimaisten yritysten kannattavuutta energiasäästöjen kautta ja samalla pienentää yritysten hiilijalanjälkeä tähtäämällä ekologisempiin vaihtoehtoihin.

Optimitason kaksi päätuotetta on sähkönsiirron optimointi ja OptimiEnergia-sähkösopimukset.

Sähkönsiirron Optimointi[muokkaa]

Optimitaso Oy lanseerasi ensimmäisenä Suomessa sähkönsiirto-optimointipalvelun.

Siirto optimoinnissa ideana on hankkia asiakkaalle säästöjä sähkönsiirrosta.

Sähköverkot ovat paikallisten siirtoyhtiöden hallussa ja sähkönsiirtoa pidetäänkin perinteisesti palveluna, joiden hintoihin ei voi vaikuttaa. Sähkönsiirtoyhtiöt ovatkin malliesimerkkejä luonnollisista monopoleista.

Sähkönsiirtokustannukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan:

  1. Perusmaksu
  2. Sähkövero
  3. Siirretty energia

Muita kustannuksia sähkönsiirrossa ovat edellämainittujen lisäksiä pätötehomaksut ja loistehomaksut. Siirto optimoinnissa jokainen siirron kustannuskomponentti tarkistetaan ja näistä pyritään hakemaan säästöjä.

Käytännössä optimoinnissa haetaan asiakkaan tuntikohtainen sähkönkulutusdata usein vähintään kahdelta edelliseltä vuodelta ja tämän perusteella muodostetaan asiakkaan ominainen sähkönkulutusprofiili (kulutusjakauma), eli miten sähkön kulutus on jakautunut yö, talvi, kesä ja pyhäaikoihin. Samalla käydään läpi asiakaan tuntikohtaiset maksimitehopiikit. Siirtoyhtiöiden hinnoittelussa eri siirtotuotteiden sisällä siirretyn energian hinnat ja perusmaksut vaihtelevat. Käytännössä jokaisella siirtoyhtiöllä Suomessa on vähintään neljä eri siirtotuotetta, joiden väliltä asiakas voi valita ja kerran vuodessa veloituksetta vaihtaa.

Yleisimmät esimerkit eri siirtotuotteista ovat yleissiirto, aikasiirto, kausisiirto ja tehotuotteet. Standardina sähköliittymän perustajalle siirtoyhtiö asettaa yleis- tai tehoyleissiirtotuotteen, mutta vain harvoin nämä vastaavat suoraan asiakkaan kulutusta.

Useasti sähköliittymät voivat olla myös ylimitoitettuja ja tämän takia kuluttaja maksaa liian suuria perusmaksuja sähkönsiirrosta. On liittymän omistajan vastuulla tarkistaa, että siirtotuotteet ja liittymäkoko vastaavat kulutusta ja tämän takia moni kuluttaja maksaakin sähkönsiirrostaan "liikaa".

OptimiEnergia sähkösopimus[muokkaa]

Yritys tekee tällä hetkellä lähtökohtaisesti vain yrityksille kiinteähintaisia sähkösopimuksia. Sopimuksien hinnat räätälöidään yksilöidysti asiakkaalle perustuen kulutusprofiiliin, näin energian hankintahinta pysyy edullisena.

Myyty sähkö on alkuperätuotettu joko vesi-, tai tuulivoimalla.

Yrityksen muut palvelut[muokkaa]

Optimitaso Oy tekee yhteistyötä useiden energia-alan yritysten kanssa ja heidän kauttaan on mahdollista saada apua aurinkopaneelien, valaistuksen uusimisen ja loistehokompensaattorien hankintaan.

Yrityksen isoille asiakkaille ja ketjuille suunnatussa älykkäässä energianhankinta sopimuskessa yhdistyy Optimitason kaikki tuotteet. Älykäs energianhankinta sopimus tähtää kulutusraporttien tuottaman datan avulla energiatehokkuuteen ja sähkönkulutusta pienentäviin ratkaisuihin. Palvelussa asiakkaan kulutusprofiilia seurataan ja reagoidaan mahdollisiin muutoksiin. Kulutusraporttien dataa yritykset voivat käyttää mm. tulevaisuuden investointi päätöksiin tai laitteistoiden huoltotoimenpiteiden ajoittamiseen. Palvelu korostuu etenkin kiinteistöyritysten kohdalla, jolloin käyttömukavuus ja kiinteistöjen sekä laitteiden elinkaari pyritään maksimoimaan.

Energiankulutuksen pullonkaulojen selvityksellä yritykset pystyvät siirtää kulutustaan edullisimmille tunneille, tai pienentää tehopiikkejään jotka alentavat mm. sähkönsiirron tehomaksujen hintoja.

Nykytilanne[muokkaa]

Optimitaso Oy on kasvanut nopeasti vakavasti otettavaksi toimijaksi energiamarkkinoilla. Nykyään yrityksen päätoimisto sijaitsee Helsingissä, jossa työskentelee noin seitsemän työntekijää erilaisissa myynti, hallinto ja analytiikka tehtävissä. Optimitasolla toimii henkilöstöä myös Turussa ja Oulussa ja yhteensä yritys työllistää noin kymmenen henkilöä. Omistuspohja yrityksellä on edelleen kolmen alkuperäisen omistajan hallussa 100%:lla osakekannasta.

Yritys on ilmoittanut tänä vuonna tarkastelevansa potentiaalia optimointi -ja energiapalveluilleen Virossa ja Ruotsissa. This article "Optimitaso" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Optimitaso. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]