You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Taloushallinnon automaatio

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Mitä on taloushallinnon automaatio?[muokkaa]

Taloushallinnon toimintaa voi tehostaa automatisoimalla erilaisia rutiinitoimintoja, kuten laskujen käsittelyä, jotka ihminen suorittaa hitaammin ja virhealttiimmin kuin teknologia. Tavallisimmin automatisointi aloitetaan ottamalla vastaan sähköisiä laskuja taloushallinnon järjestelmään. Automaation laajentamisessa voidaan edetä askel kerrallaan, kunnes koko hankinta ja laskuprosessi hankinnasta maksuun on automatisoitu ja optimoitu. Automaation alueita voivat siis olla mm. ostolaskujen vastaanottaminen, myyntilaskujen lähettäminen, toimittajien hallinta, sähköinen hankinta ja katalogit sekä rahoituspalvelut. Sähköistettyjä laskuja kutsutaan yleisesti verkkolaskuiksi.

Automaatio lisää yrityksen toiminnan tehokkuutta, säästää rahaa, parantaa järjestelmien integraatiota sekä lujittaa liiketoimintasuhteita kumppanien kanssa. Siirtyessä paperilaskuista verkkolaskuihin yrityksen on mahdollista saavuttaa 60-80% kustannussäästöt. Taloushallinnon automaatio tuottaa ja kerää järjestelmään arvokasta dataa, jota analytiikalla voidaan jalostaa yrityksen johdolle avuksi parempien liiketoimintapäätösten tekoon. Taloushallinnon automaatiolla on merkittävä osa yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisessä.

Taloushallinnon automaation historiaa[muokkaa]

Taloushallinto on toimintona yksi nopeimmin muuttuvista liiketoiminnan alueista tällä hetkellä. Se on myös erittäin perinteinen toiminto, jossa koetaan suurta epävarmuutta haastavassa tilanteessa. Taloushallinnossa on jo tähän mennessä, viimeisen 30 vuoden aikana, otettu suuria edistysaskelia prosessien automatisoinnissa, joita muilla liiketoiminta-alueilla ollaan vasta aloittamassa. Teknologian muutos on ollut suurinta taloushallinnossa, ihmisen työ on jo muuttunut paljon koneen otettua haltuun rutiineita ja ihmiseltä vaaditaan uusia asioita. Taloushallinnon prosessien kehityksessä on tehty keksintöjä mm. Suomessa 30 vuotta sitten, jotka ovat levinneet maailmanlaajuisiksi käytännöiksi. Yksi tällainen on mm. verkkolasku, paperilaskujen muuttaminen sähköisiksi, jossa pioneerina toimi suomalaisyritys Basware.

Supertaloushallinto on taloushallinnon automaation tavoite[muokkaa]

Taloushallinnon automaation tavoitteena voidaan pitää supertaloushallintoa. Supertaloushallinto on nykyaikainen, ihmismielen ja koneälyn yhteistyölle perustuva taloushallinto- ja hankintatoimi. Supertaloushallinnossa teknologia kokoaa ja analysoi kaiken taloushallinnon tiedon, ja tarjoaa uuden polven innovatiivisesti ajatteleville ammattilaisille uusia liiketoiminnan oivalluksia heidän päätettäväksi. Supertaloushallinto tuo näkyväksi, virtaviivaistaa ja automatisoi toiminnot hankinnasta taloushallintoon. Supertaloushallinto on uusi yritysten kilpailuetu.

Supertaloushallinnossa yritys on siirtänyt taloushallinnon pilveen. Automaatiotaso taloushallinnon prosesseissa hankinnasta maksuun on korkea, ja yritys kerää kattavasti dataa prosesseistaan ja analysoi siitä parempia liiketoimintapäätöksiä. Supertaloushallinnossa hyödynnetään nykyteknologiaa kuten tekoälyä ja robotiikkaa. Talouden ja hankinnan henkilökunta on koulutettu hyödyntämään ja kehittämään näitä prosesseja, käyttämään järjestelmäänsä mobiilisti. Supertaloushallinnon yritys on laajentanut automaatiota hankintatoimesta aina laskujen maksamiseen saakka ja jopa pidemmälle.

Tausta[muokkaa]

Digitalisaatio vaikuttaa kaikkeen työn tekemiseen ja muuttaa sitä. Muun muassa Suomessa ollaan pitkällä yrityksiin saapuvien ja sieltä lähtevien laskujen sähköistämisessä eli taloushallinnon automaatiossa maailman tilastoissa. Tämä on johtanut myös siihen, että Suomessa taloushallinto toimintona on yksi nopeimmin muuttuvista yritysmaailman toiminnoista ja manuaalisista työvaiheista on luovuttu jo valtaosassa yrityksiä. Taloushallinto ja siihen läheisesti liittyvä hankinta/ostotoiminta ovat toimintansa käännekohdassa tämän vuoksi.

Kone ja/vai ihminen taloushallinnossa[muokkaa]

Digitalisaation rinnalla tekoälyn, koneoppimisen ja ennakoivan analytiikan sekä muun uuden teknologian voittokulku myös haastaa jokaisen talousammattilaisen tulevaisuuden. Nyt pohditaan eteneekö kehitys pisteeseen, missä automatiikka syrjäyttää paitsi manuaalisen ja rutiininomaisen työn, myös ihmismielen ja ammattilaisen - vai luoko tekoälyn kehitys uudenlaisen ihmismielen ja koneen liiton? Jälkimmäisessä visiossa teknologia vapauttaa ihmisen resurssit ihmiselle luontaisille ja ylivertaisille intuitiolle ja päätöksentekokyvylle.

Ihmisen ja koneen yhteistyö on supertaloushallintoa[muokkaa]

Supertaloushallinto-käsite perustuu visiolle, jossa ihminen ja kone tekevät yhteistyönä parempaa tulosta kuin erikseen tai ilman toisiaan. Toimintona supertaloushallinto kehittyy ja katsoo näkyvän tulevaisuuden rajalle. Se määrittää nykyaikaisen, ihmismielen ja koneälyn yhteistyölle perustuvan, taloushallinto- ja hankintatoiminnon. Supertaloushallinnossa teknologia kokoaa ja analysoi kaiken taloushallinnon tiedon, ja tarjoaa uuden polven innovatiivisesti ajatteleville ammattilaiselle uusia liiketoiminnan oivalluksia heidän päätettäväksi. Yhteistyössä supertaloushallinto tuo näkyväksi, virtaviivaistaa ja automatisoi toiminnot hankinnasta taloushallintoon. Supertaloushallinto on uusi kilpailuetu yrityksille.

Suomesta maailmalle ponnistanut Basware otti supertaloushallinto-sanan käyttöön 2018 alussa. Basware juhli hiljattain 30-vuotista taivaltaan, jolle mahtuu mm. sähköisten laskujen idean keksiminen ja käytännön toteutus.

Lähteet[muokkaa]

Aiheesta muualla[muokkaa]

This article "Taloushallinnon automaatio" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Taloushallinnon automaatio. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]