You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Stadin etsivät

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Stadin etsivät on Helsingissä toimiva etsivän nuorisotyön tiimi. Stadin etsivät muodostavat yhdessä Stadin jalkautujien kanssa etsivän nuorisotyön yksikön, joka työskentelee hallinnollisesti Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja nuorisopalveluiden alaisuudessa.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 16–28-vuotias nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.[1] Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Stadin etsivät toimivat aina nuoren suostumuksella, myös silloin kun yhteydenottaja on joku muu kuin nuori itse. Etsivää nuorisotyötä sitoo vaitiolovelvollisuus.[2]

Stadin etsivien eli Helsingin kaupungin etsivien nuorisotyöntekijöiden toimintatapaan kuuluu liikkua ympäri pääkaupunkia. Etsivät tapaavat nuoria siellä, minne nuoren on helppo tulla ja olla[3]. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa nuori voi tutustua yhdessä eri paikkoihin, kuten harrastuksiin ja oppilaitoksiin. Etsivä nuoristotyöntekijä myös auttaa nuorta virastoasioinnissa. Jotkut nuoret ovat etsivän nuorisotyöntekijän kanssa tekemisissä useita vuosia, jotkut muutamia kuukausia. Tapaamisia voidaan järjestää esimerkiksi kerran viikossa, tarvittaessa useamminkin.[4] Nuori saa apua Stadin etsiviltä esimerkiksi uusien näkökulmien löytymisessä elämäntilanteeseen, tulevaisuuden suunnitteluun ja opinto- tai työpaikan löytämiseen ja valintaan, ja sopivien terveys- ja hyvinvointipalveluiden löytämiseen. Stadin etsivien etsivä nuorisotyöntekijä voi auttaa nuorta myös palveluiden löytämisessä ja viranomaislomakkeiden täyttämisessä ja niihin liittyvässä byrokratiassa, sopivan ja mieluisan vapaa-ajan tekemisen ja harrastusten löytymisessä sekä raha-asioihin ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä.[5]

Helsingissä etsivää nuorisotyötä järjestetään useamman toimijan voimin. Helsingin kaupungin Stadin etsiviin kuuluu 10 etsivää nuorisotyöntekijää. Yleisen nuorten palveluohjauksen lisäksi Stadin etsivien erityisenä vastuualueena Helsingissä on oppilaitosyhteistyö perus- ja toisen asteen oppilaitosten kanssa sekä varusmies- ja siviilipalvelusikäisille tarkoitettu Aikalisätoiminta. Suurin osa helsinkiläisen etsivän nuorisotyön tukemista nuorista on koulun, varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen keskeyttäneitä[3]. Muita Helsingissä etsivää nuorisotyötä tekeviä tahoja ovat Valo-Valmennusyhdistyksen Nuorisotakuutalo, Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos Helsinki, Helsingin NMKY:n Y-Care etsivä nuorisotyö, Suomen Diakoniaopiston Sovinnon toimintakeskus ja äidinkieleltään ruotsinkielisille suunnattu Sveps ungdomsverkstad[6].

Lähteet[muokkaa]

Aiheesta muualla[muokkaa]

This article "Stadin etsivät" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Stadin etsivät. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]