You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Sari Hokkanen

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Sari Hokkanen (s. 1985, Seinäjoki) on tutkija, kääntäjä ja yliopistolehtori, joka opettaa käännöstiedettä Tampereen yliopistossa.

Koulutus ja työura[muokkaa]

Sari Hokkanen suoritti ylioppilastutkinnon Seinäjoella vuonna 2005. Tämän jälkeen hän aloitti samana vuonna käännöstieteen opinnot Tampereen yliopistossa pääaineenaan englanti ja sivuaineenaan ruotsi. Hän valmistui Humanististen tieteiden kandidaatiksi vuonna 2009 ja Filosofian maisteriksi 2010. Hän suoritti myös teknisen viestinnän erikoistumisopinnot. Vuonna 2016 Hokkanen väitteli tohtoriksi.

Sari Hokkanen on opettanut Tampereen yliopistossa käännöstiedettä vuodesta 2014 lähtien. Hän on työskennellyt 10 vuoden ajan freelance-kääntäjänä sekä päätoimisesti että muiden töiden ja tohtoriopintojen ohella, työkielinään suomi, englanti ja ruotsi. Lisäksi Hokkanen on työskennellyt taittajana Suomen Standardoimisliitto SFS ry:ssä ja kustannustoimittajana Aikamedia Oy:llä. Sari Hokkanen on myös toiminut vapaaehtoistulkkina helluntaiseurakunnassa 11 vuoden ajan.

Julkaisut ja tutkimustyö[muokkaa]

Hokkanen on kirjoittanut artikkeleja lukuisiin kansainvälisiin käännöstieteellisiin lehtiin ja kokoomateoksiin käsitellen esimerkiksi autoetnografiaa ja kääntämiseen liittyvää affektiivisuutta tutkimuskohteena ja -menetelmänä. Lisäksi hän on kirjoittanut joitakin suomenkielisiä artikkeleja kokoomateoksiin. Sari Hokkasen väitöskirja on nimeltään Palvella ja kokea: Simultaanitulkkaus seurakunnassa. Väitöstutkimus käsittelee vapaaehtoista suomi-englanti-simultaanitulkkausta helluntaiseurakunnassa. Tutkimusmenetelmänä Hokkanen käytti autoetnografiaa hyödyntäen samalla tutkimuksessaan omaa kokemustaan seurakunnassa tulkkaamisesta. Autoetnografinen tutkimus tarkoittaa, että opinnäytetyön tekijä kerää tutkimustietoa työelämästä oman tieteellisen mielenkiintonsa kontekstista. Tieteelliseen käytäntöön kuuluu päiväkirjakokemusten analysointi. Tämä analysointi edellyttää omien kokemusten peilaamista voimassa olevan teoreettisen tiedon ja aiemman tutkimustiedon valossa. Autoetnografian voi ymmärtää tutkimusmenetelmänä, joka yhdistää henkilökohtaisen ja kulttuurisen. Väitöstutkimuksessa Hokkanen perehtyi siihen, millaisia jaettuja merkityksiä vapaaehtoinen tulkkaus sai, ja toisaalta siihen, millä tavoin se asettui osaksi tulkkien henkilökohtaista hengellistä kokemusta. Hokkanen käsitteellisti tutkimuksessaan vapaaehtoisen simultaanitulkkauksen hengellisenä palvelemisena, joka suuntautuu esimerkiksi maahanmuuttajien tai vaihto-opiskelijoiden auttamiseen, jotta hekin voivat osallistua tilaisuuteen tulkkauksen avulla. Sari Hokkasen tutkimuskiinnostuksena ovat esimerkiksi käännöstieteellisen tutkimuksen metodologia ja kääntämisen sosiologia. Hokkasen tutkimusintressinä on, millainen merkitys kääntäjän mielikuvilla ja käsityksillä lähdetekstin kirjoittajasta ja kohdetekstin vastaanottajista on kääntämiselle.

Lähteet[muokkaa]

Hokkanen, Sari. To Serve and to Experience: An Autoethnographic Study of Simultaneous Church Interpreting. Tampub, 2016.

Sari Hokkanen, haastattelu 11.3.2019

http://www.lamkpub.fi/2019/01/04/autoetnografia-paivakirjaan-perustuva-tutkimus/

Uotinen, Johanna. Aistimuksellisuus, autoetnografia ja ruumiillinen tietäminen. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry, 2010. This article "Sari Hokkanen" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Sari Hokkanen. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]