You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Raportointi potilastyössä

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Raportointi potilastyössä on potilaaseen liittyvää tiedonvälitystä hoitavalta taholta toiselle. Raportteja on suullisia sekä kirjallisia. Raportointia potilaista tehdään ensihoidossa, sairaaloissa, terveysasemilla ja muissa sosiaali- ja terveysalan toimipisteissä. Raportissa kerrotaan usein ydintiedot potilaasta, miksi potilas tuodaan, mikä on potilaan nykytila, mitä sairaustaustaa hänellä on ja muuta olennaista, mikä olisi hyvä kertoa seuraavalle hoitotaholle. Raportoinnissa on hyvin laajasti terveydenhuollossa käytössä ISBAR-malli, joka on ollut aiemmin käytössä ilmailun puolella, ja joka on alun perin kehitetty Yhdysvaltain puolustusvoimissa.[1]

ISBAR-malli[muokkaa]

ISBAR-malli on erityisesti suullisessa tiedonvälityksessä käytettävä muistilista, mitä asiota potilaasta olisi hyvä kertoa ja missä järjestyksessä asiat tulisi sanoa. Usein alkuun kerrotaan potilaan tunnistetiedot, tämän jälkeen päällimmäinen syy koko raportille, eli syy miksi potilas tuodaan esimerkiksi tiettyyn sairaalaan, potilaan oleelliset taustatiedot, nykyinen potilaan status, eli terveydentila, ja loppuun oma ehdotus mitä potilas tarvitsee, tai mihin potilas kuuluu. ISBAR-mallia käytetään myös esimerkiksi ensihoidossa lääkärinkonsultaatiopuheluissa. Konsultointi on tiedonvälitystä ja ongelman esittämistä suullisesti ammattitaitoisemmalle taholle, jotta tämä pystyy ohjaamaan esimerkiksi ensihoitoa puhelimen välityksellä.

I[muokkaa]

Identification, eli potilaan tunnistetiedot, ikä, nimi, henkilötunnus.

S[muokkaa]

Situation, eli tilanne, mikä on ongelmana/mikä on syynä tehtäville toimille.

B[muokkaa]

Background, eli taustatiedot. Mitkä ovat potilaan sairastamat sairaudet jo ennestään. Mitkä ovat potilaan taustat terveyden näkökulmasta. Tehdyt aiemmat operaatiot, aiempi oireilu ja viimeaikset muutokset.

A[muokkaa]

Assesment, potilaan vitaaliarvot, nykytilanne. Erityisesti normaalista poikkeavat mittaustulokset.

R[muokkaa]

Recommendation, eli suositus. Oma näkemys ja suositus, mitä potilaalle seuraavaksi tulisi tehdä tai mihin potilas tulisi seuraavaksi ohjata.

Ohjeita hyvän potilasraportin antoon[muokkaa]

  • Käytä muistilistaa
  • Kerro raportti hitaasti, jotta kaikki kuulijat pysyvät perässä
  • Kerro kaikista olennaisimmat asiat raportissa, vältä epäolennaisuuksien esiin tuomista liikaa
  • Valmistaudu vastaamaan potilasta koskeviin kysymyksiin

Lähteet[muokkaa]

https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/isbar-menetelma-kupari.pdf

  1. Petra Kupari: ISBAR-menetelmä vaasankeskussairaala.fi. Malline:IETF-kielisymboli

This article "Raportointi potilastyössä" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Raportointi potilastyössä. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]