You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Moodmetric

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Moodmetric / Vigofere Oy on suomalainen hyvinvointiteknologiayritys, joka tarjoaa teknologiaa ja palveluita kroonisen stressin aiheuttamien terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn.

Moodmetric-älysormus mittaa kognitiivista ja emotionaalista kuormitusta reaaliaikaisesti, ja mahdollistaa pitkän ajanjakson seurannan. Mittauksen tuottaman datan avulla käyttäjä oppii tunnistamaan omat kuormituksen lähteensä ja palautumisen keinonsa. Moodmetric-mittaus auttaa käyttäjää huomioimaan jaksamisen rajansa ja motivoi ehkäisemään stressin kroonistumista.

Historia[muokkaa]

Moodmetric on perustettu elektroniikan tohtori Henry Rimmisen keksinnön ympärille. Ihon sähkönjohtavuuden oli ollut psykofysiologian tutkimuksessa käytössä yli sata vuotta, mutta kaupallisia laitteita erityisesti kuluttajille ei ollut tarjolla. Ensimmäiset ihon sähkönjohtavuutta mittaavat Moodmetric-älysormukset myytiin tutkimusprojekteihin vuonna 2015.

Ihon sähkönjohtavuuden mittaus[muokkaa]

Ihon sähkönjohtavuus on psykofysiologinen ilmiö, joka perustuu siihen että nk. ekriiniset (pienet) hikirauhaset reagoivat sympaattisen hermoston aktiivisuuteen. Kämmenpohjassa ekriinisia hikirauhasia on hyvin tiuhassa, ja ihon sähkönjohtavuuden muutos on ihosta helposti mitattavissa.

Ihon sähkönjohtavuus on ilmiö, jonka löytäjinä mainitaan 1800-luvun lopulla vaikuttaneet Charles Vigoroux ja Richard Féré. Näiden henkilöiden nimistä muodostuu myös yrityksen virallinen nimi Vigofere Oy.

Laboratoriossa ihon sähkönjohtavuuden mittaus tehdään kämmenen tai sormien sisäpuolen ihosta, yleensä kahden sormen päähän kiinnitettävillä elektrodeilla, jotka ovat johtimilla kiinnitettyinä varsinaiseen mittalaitteeseen. Moodmetric-älysormus on merkittävä innovaatio, jossa ihon sähkönjohtavuutta voidaan luotettavasti mitata kannettavalla, kevyellä ja käyttäjäystävällisellä laitteella.

Tutkimus[muokkaa]

Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutosta (electrodermal activity, EDA; skin conductance, SC; galvanic skin response, GSR). Mittaussignaali vastaa laboratoriolaitteiden tasoa ja se on Työterveyslaitoksen 2015 julkaisemassa tutkimuksessa todettu soveltuvan hyvin kenttätutkimuksiin (Torniainen et al., 2015).

Ihon sähkönjohtavuuden mittausta on hyödynnetty psykofysiologian tutkimuksessa yli sadan vuoden ajan ja ihon sähkönjohtavuus on yksi eniten tutkituista autonomisen hermoston psykofysiologista signaaleista (Boucsein, 2012). Ihon sähkönjohtavuus kertoo autonomisen hermoston sympaattisen haaran aktivaatiosta, ja se reagoi herkästi emootioihin (automaattinen ja biologisesti määräytyvä, joko tiedostamaton tai esitietoinen tunnereaktio), kognitioon (ajattelu) ja affektiin (tunnetila) (esim. Critchley, 2002).

Ihon sähkönjohtavuus kasvaa, kun hikirauhasten kautta ihon pinnalle nousee hikeä. Sympaattinen hermosto aktivoi ihon pienet hikirauhaset (eccrine sweat glands) osana esimerkiksi pakene tai taistele -reaktiota. Kämmenpuolen iho ja vastaavasti jalkapohjan iho ovat parhaimmat mittauskohdat signaalille niiden sisältämien hikirauhasten suuren tiheyden vuoksi. (esim. Boucsein, 2012).

Julkaisut[muokkaa]

Päivi Heikkilä, Anita Honka, Sebastian Mach, Franziska Schmalfuß, Eija Kaasinen and Kaisa Väänänen. 2018. Quantified Factory Worker: Expert Evaluation and Ethical Considerations of Wearable Self-tracking Devices. In Proceedings of Academic Mindtrek conference (Mindtrek 2018). ACM, Tampere, Finland, 10 pages.

Jussila, J., Venho, N., Salonius, H., Moilanen, J., Liukkonen, J., & Rinnetmäki, M. (2018, October). Towards ecosystem for research and development of electrodermal activity applications. In Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference (pp. 79-87). ACM.

Jari Torniainen, Benjamin Cowley, Andreas Henelius, Kristian Lukander, Satu Pakarinen. 2015. Feasibility of an electrodermal activity ring prototype as a research tool. 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC).

Jari Torniainen, Benjamin Cowley. 2016. A short review and primer on electrodermal activity in human computer interaction applications (Benjamin Ultan Cowley, Jari Torniainen)


Lisätietoa yrityksestä

https://www.moodmetric.com/

https://www.moodmetric.com/fi/ This article "Moodmetric" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Moodmetric. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]