You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Mervi Hovikoski

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Mervi Hovikoski (s. 1971) on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveydenhoitaja.[1] Hän on Jyväskylän kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen sekä Tilapalvelu -liikelaitoksen johtokunnan jäsen.[2] Hän on Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen[3] ja aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja.[4] Hän on myös Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen[5] ja Osuuskauppa Keskimaan hallintoneuvoston jäsen. Hovikoski edustaa SDP:tä.[2]

Hovikoski sai tammikuussa 2022 järjestetyissä maakuntavaaleissa puolueensa suurimman henkilökohtaisen äänisaaliin, 1813 ääntä.[6]

Keski-Suomen hyvinvointialeen hallitus teki joulukuussa 2022 päätöksen, missä aluehallituksessa istuvat sairaanhoitaja Mervi Hovikoski (SDP), sairaanhoitaja Hilma Vepsäläinen (SDP), kirurgi Ville Väyrynen (Kok.) ja varajäsen sairaanhoitaja Sari Hovila (Kesk.) saavat jatkaa toistaiseksi hallituksen jäseninä siitä huolimatta, että nämä työskentelevät itse hyvinvointialueella. Valtionvarainministeriön hyvinvointialueille lähettämä kirje ohjasi niitä varmistamaan päätöksenteon laillisuuden. Laissa todetaan, että aluehallituksen suorassa alaisuudessa työskentelevät eivät ole kelpoisia toimimaan aluehallituksessa. Aluevaltuusto oli 1. maaliskuukuuta 2022 valinnut aluehallituksen ja se oli silloin lain voimainen. Koska hyvinvointialueet perustettiin vasta 1. tammikuuta 2023 päätettiin asiaan palata alkuvuodesta 2023. Myös tulkinta sanamuodosta "välittömässä aluehallituksen alaisuudesta" on tulkinnanvarainen. Oikeudessa tätä ei ole arvioitu. Kunnissa tästä on tehty päätöksiä, mutta kunnat ja hyvinvointialueet poikkeavat toisistaan. Myös eri hyvinvointialueiden organisaatioissa on eroja. Keski-Suomessa hyvinvointialue on organisoitu niin, konsernipalvelut tukevat aluehallituksen toimintaa. Talousarviossa määrärahat ovat yleisellä tasolla ja henkilöstöasiat käsitellään hallituksen omissa jaostoissa. Aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula (Kesk.) kertoi, että vaalikelpoisuuden rajoitusten tulkinta tulee tehdä suppeasti ja perusoikeuksien rajoittamista tulee välttää. Laaja lain tulkinta rajoittaisi Aulan mukaan kansalais- ja osallistumisoikeuksia suurella joukolla hyvinvointialueen henkilöstöä. Laaja lain tulkinta vaalikelvottomuudesta ei ole Aulan mukaan tarpeen, koska tastä ei ole oikeudellista varmuutta. Virkavalmistelijat antoivat aluehallitukselle selvityksen, miten toimitaan, jos vaalikelpoisuus todetaan päättyneeksi. Silloin valinnan tehnyt toimielin toteaa asian ja asia pannaan käytäntöön välittömästi. Jos vaalikelpoisuuden menettänyt osallistuu kokouksiin, eivät kokouksessa tehdyt päätökset ole tehty väärin ellei vaalikelpoisuuden menetystä ole erikseen todettu. Esteellisyys taas tarkoittaa sitä, että henkilöllä on suhde käsiteltävään asiaan niin, että se vaarantaa hänen puolueettomuuden. Jos henkilö on esteellinen, hän on silloin jäävi tekemään asiasta päätöstä. Esteellisyys voi ilmetä yksittäisen asian kohdalla. Vaalikelpoisuus taas tarkoittaa sitä, että voidaanko tätä valita tiettyyn tehtävään toimielimessä. [7]

Lähteet[muokkaa]

This article "Mervi Hovikoski" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Mervi Hovikoski. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]