You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Elinkeinoelämän kasvusopimus

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Elinkeinoelämän ja hallinnon välinen kasvusopimusprosessi on käynnistynyt Suomessa. Ensimmäisenä toimialana kasvusopimuksesta neuvottelee audiovisuaalinen toimiala; elokuva- ja televisioliiketoiminta. Kasvusopimuksen tavoite on sopia yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin välillä niistä askeleista, joilla kumpikin osapuoli tavoittelee yhdessä sovittuja päämääriä toimialan liiketoiminnan ja yhteiskunnan kestävän kasvun toteutumiseksi. Keskeinen tavoite on vahvistaa yritysten epävarmuuden sietokykyä ja muodostaa yhteinen kehityspolku kohti kestävää kasvua. Kasvusopimustyön pohjana on tietopohjan laajentaminen toimialasta tai arvoketjujen yrityksistä, kasvuekosysteemien pullonkaulojen tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen yhdessä. Kasvusopimusmallin pilotointi käynnistyi alkuvuodesta 2022 yhteistyössä OKM:n kanssa av-alan kasvumahdollisuuksien tarkastelulla. Ensimmäiseksi määriteltiin koko kasvuun liittyvä ekosysteemi aina tuotannosta jakelukenttään. Aikaisemmin tarkastelu on keskittynyt pelkästään sisältöjä tuottaviin yrityksiin. Av-alan liiketoimintaekosysteemi, johon sisältöjen tuotanto vaikuttaa, on kokonaisarvoltaan n. 2 miljardia euroa. Tarkkoja lukuja työstetään VTT:lla käynnissä olevassa selvitystyössä. Kasvusopimukselle luotiin prosessi, joka perustuu avoimeen vuorovaikutukseen toimialan koko ekosysteemin kanssa. Prosessia fasilitoi OKM:n elpymispaketin rahoituksella Film Tampere apunaan Business Finland, Apfi ry ja Suomen elokuvasäätiö. TEM ja OKM seurasivat prosessia kiinteästi. Toimialan toimijat kokivat prosessin tärkeänä ja siihen osallistuttiin laajasti. Av-ala on nyt vaiheessa, jossa toimiala on luovuttanut työstämänsä ehdotuksen kasvun ajureista ministeriöille ehdotuksista käytävää dialogia varten. Luovan talouden kestävän kasvun edistämiseksi on käynnistetty kasvusopimusten laatimisen prosessi. Näistä ensimmäinen koskee av-alaa. Prosessi etenee siten, että Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 26.10. 2022 av-alan ammattialaisista ja vaikuttajista koostuvan työryhmän. Sen tehtävänä on yhdessä sopia ja kirjata seuraavat asiat av-alan kestävän kasvun edistämiseksi: 1. Kirjata kasvusopimuksen mukainen av-alan liiketoimintaekosysteemin määrittely, mitkä toimijat ovat keskeisiä tuotannon ja jakelun kannalta, 2. Sopia av-alan kehittämisen tavoitteet mm. kasvusopimusprosessissa esitettyjen ehdotusten pohjalta, 3. Laatia ehdotus tulevasta toimintamallista eli siitä, miten jatkuvaa dialogia julkisen sektorin ja yritysten välillä pidetään yllä av-sektorinkasvun edistämiseksi, 4. Laatia kasvusuunnitelma av-alan kasvun edistämisestä.

Työryhmän toimikausi on 4.11.2022 - 30.4.2023.


https://www.kasvusopimus.fi/av-alan-kasvusopimus

This article "Elinkeinoelämän kasvusopimus" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Elinkeinoelämän kasvusopimus. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]