You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Chrysaliksen Temppeli

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Chrysaliksen Temppelin symboli

Chrysaliksen Temppeli (kreik. Ναός της Χρυσαλλίς, Naos tis Chrysallis) on vuonna 2018 perustettu okkultisfilosofinen ajatusjärjestelmä, joka perustuu ihmisen ideaaliminän löytämiseen ja kyvykkyyden multiploimiseen voimakkaan muutoksen avulla ja mieleen vaikuttamalla. Temppeli ammentaa inspiraatiota perhosen elämänsyklistä [1]. Chrysaliksen Temppeli puhuu itsestään eritoten ajatusjärjestelmää painottaessaan nimellä Chrysalis-polku.

Temppelin jäsenistö asettuu hierarkkiseen asetelmaan, ja korkeimmalla seisoo Temppelin ja sen ajatusjärjestelmän perustaja, Luminaari. Hierarkia näkyy mm. siten, että osa tiedosta ja rituaaleista ovat saatavilla vain initioiduille, täysivaltaisille Temppelin jäsenille. Temppeli kutsuu niin initioituja kuin initioimattomia Chrysaliksen polun seuraajia nimellä Chrysalidi. Temppeli tarjoaa jäsenilleen toimintaa yhteisten rituaalien, opastusten ja ajanviettohetkien merkeissä. Toiminnan tarkoitus on tukea kunkin Chrysalista, eli muutoksen kulkua, sekä tarjota keskustelualusta, jossa on turvallista rikkoa yhteiskunnallisia tabuja. Toimintaan kuuluu astetta syvemmälle Chrysalikseen sukeltaminen. Temppelin kokoontumisissa tämä näkyy esimerkiksi joukkorituaaleissa ja mystiikan tuomisessa osaksi kokoontumisia [2].

Chrysaliksen Temppelin periaate[muokkaa]

Temppelin keskeisiä teemoja ovat:

  • Luminary Blackthorn, Chrysaliksen Temppelin johtaja ja perustaja
    Todellisuudet – Niiden tutkiminen, kyseenalaistaminen ja hyödyntäminen.
  • Mieli – Siihen vaikuttaminen, sillä leikittely sekä sen muokkaaminen.
  • Muutos – Sen valjastaminen ja hyödyntäminen.
  • Nautinto – Sen ymmärtäminen ja sen avulla oman hyvinvoinnin lisääminen.
  • Rituaalit – Todellisuuden muokkaaminen, muutoksen voimistaminen ja päätöksen sinetöinti.
  • Perhosen elämänsykli – Sen symboliikka aina päättäväisyydestä luopumisen kipuun ja uudelleensyntymään.

Chrysalis[muokkaa]

Chrysalis-polku ottaa tieteellisen lähestymistavan yliluonnollisina pidettyihin asioihin. Olennainen osa järjestelmää on tutkia todellisuuden konseptia ja sitä, minkälaisin keinoin itseen ja ympäristöön on mahdollisuutta vaikuttaa. Termi Chrysalis (Lat: chrysallis, kreikasta χρυσαλλίς = chrysallís, monikko: chrysalides) viittaa perhosen täydellisen muodonvaihdoksen vaiheeseen, jossa toukka koteloituu ja monissa tapauksissa lähes tuhoutuu kehittyäkseen perhoseksi. Chrysaliksen sanoma Chrysaliksen Temppelille on, että voidakseen muuttua radikaalisti on ihmisen muutettava myös elämäänsä radikaalisti ja jätettävä sellaiset teot, toiminnat, käytösmallit, rutiinit ja ihmiset, jotka ovat positiivisen muutoksen tiellä. [3]

Imago[muokkaa]

Imagoa käytetään Temppelissä terminä ihmisen ihanneminästä, eli ihanteellisesta versiosta itsestään. Temppelin mukaan jokaisella ihmisellä on jonkinlainen senhetkinen ihanneminä, joka on mahdollista saavuttaa elämän eri osa-alueilla. Symbolinen uudelleensyntyminen itsensä imagona vaatii kuoleman, tarkoittaen sitä, että suuri henkinen muutos vaatii usein asioiden taakseen jättämistä ja vanhasta luopumista. Tämän saavuttamisen jälkeen henkilö voi joko tyytyä senhetkiseen tilaan, tai alkaa etsiä uutta Imagoa, johon reittinä toimii uusi Chrysalis. Ja näin sykli jatkuu, ja mahdollisuudet itsekehitykseen ovat käytännössä äärettömät [4].

Chrysaliksen Temppelissä ei palvota mitään perinteistä tai antropomorfista jumalkuvaa. Temppelissä korostetaan, että sisäinen muutos ja voima lähtevät aina henkilöstä itsestään. Näin ollen henkilö itse omaa sisäisen jumaluuden. [5] Chrysaliksen Temppelin rituaaleissa voidaan palvoa oman sisäisen jumaluuden konseptia ja sen eri aspekteja kuten Imagoa, Chrysalista tai jotakin Kaleidoskooppia [6], mutta ihmisen jo olemassa olevaan jumalaisuuteen keskittyvästä luonteestaan johtuen Temppeli ei rajoita jäsentensä muita henkilökohtaisia palvonnan kohteita. Temppelin jäsenistö koostuukin useiden eri uskontokuntien edustajista. Chrysaliksen Temppelin jäsenten yhdistävä tekijä on pyrkimys perinpohjaiseen muutokseen ja sen ylläpitämiseen Chrysaliksen Temppelin menetelmin.

Edikti ja Pilarit[muokkaa]

Jokaisen jäsenen tulee hyväksyä Temppelin Edikti. Edikti on Chrysaliksen Temppelin ohjekirja, joka sisältää Temppelin maailmaa hahmottavat Pilarit, käytösetiketin ja säännöt sekä Chrysalidin velvollisuudet [7].

Todellisuuden Pilarit

Kaikkeus on värähtelyä, taajuuksia ja energiaa.

Todellisuus on tulkinta sensorisesta palautteesta.

Todellisuusmuokkaus on avain itsekehitykseen.

Mielen Pilarit

Mieli on todellisuusmuokkauksen tärkein työkalu.

Mielen rajat ovat ylitettävissä.

Kontrolloitu primitiivisyys on vapautta, hallittu kaaos on voimaa.

Metamorfoosin Pilarit

Jokaisella ihmisellä on Imago, Ihanneminä, joka voidaan saavuttaa.

Toukalle voidaan tarjota ravintoa, mutta sen on itse koteloiduttava Chrysalikseen.

Resurrektio vaatii kuoleman.

Moraalin Pilarit

Tee halajamasi mukaisesti, kanna vastuu.

Hyvyys on todellisuus- ja tilanneriippuvainen. Pahuus on anomalia todellisuudessa.

Onnellisuus on pyrkimys, sillä onnellinen ihminen ei tahallisesti vahingoita.

Hurmoksen Pilarit

Onnelliset kokemukset lisäävät onnellisuutta.

Ekstaattinen kokemus tuo lähemmäs todellisuusmuokkausta.

Ihmisten välinen suhde on sitä, mitä ihmiset keskenään sopivat.


Aiheesta muualla[muokkaa]

Chrysaliksen Temppelin verkkosivut

Chrysaliksen Temppelin Facebook-sivu

Chrysaliksen Temppelin Youtube-kanava

Lähteet[muokkaa]

This article "Chrysaliksen Temppeli" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Chrysaliksen Temppeli. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]