You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Bullero

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Bullero on pilkallinen nimitys piensijoittajasta, jolla on varallisuushyödykkeen hintakehityksestä yltiöoptimistinen käsitys ja vähäinen sijoitusasiantuntemus. Bullero-nimi on johdettu englannin kielen sanasta bull, joka tarkoittaa härkää. Osakemarkkinoilla on perinteisesti puhuttu härkämarkkinoista, jos yleinen hintakehitys on ollut hyvin myönteistä.

Bullero-stereotyypille on tunnusomaista seuraavat ominaispiirteet:

  • halutaan rikastua nopeasti sijoittamalla
  • ostetaan osakkeita silloin, kun niitä pitäisi myydä ja myydään silloin, kun niitä pitäisi ostaa
  • otetaan yltiöpäisiä riskejä suhteessä sijoittajan sijoitusvarallisuuteen tai sijoituskohteen tuotto-odotuksiin
  • tehdään sijoituspäätökset ilman tuottolaskelmia, riskienhallintaa ja sijoituskohteiden tarkkaa analyysiä
  • sijoituspäätökset perustuvat usein vihjeeseen, jonka antajasta tai perusteluista ei olla niinkään kiinnostuneita
  • kuunnellaan vain positiivisia uutisia ja torjutaan vastakkaiset näkemykset
  • etsitään kaltaisseuraa tai tunne-elämyksiä sijoittamisesta puhtaan voitontavoittelun sijasta
  • usein vähän sijoituskokemusta tai kokemusta vain yhden noususyklin ajalta

Bullero-termiä käytetään usein sijoittamiseen liittyvillä keskustelupalstoilla. Bullero-stereotypian psykologiset ominaispiirteet ovatkin hyvin tunnusomaisia normaalille ihmiselle ("optimistisuus", "omalle kohdalle osuvan riskin toteutumisen vähättely", "uskotaan todeksi se, minkä halutaan olevan totta", "kaltaisseuran etsiminen" ja "voimakas tunnereaktio voiton tai tappion hetkellä"). Jos ihmisellä on vain vähän sijoituskokemusta, hän kompastuu usein näihin sijoittamisessa haitallisiin ominaisuuksiin halutessaan rikastua nopeasti.

Malline:TynkämallineMalline:Aihealue/luokitus This article "Bullero" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Bullero. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]