You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma (Moviko)

EverybodyWiki Bios & Wikistä
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tampereen yliopisto. Pinni B -rakennus

Tampereen yliopiston Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma (Moviko) kouluttaa kääntäjiä, tulkkeja ja muita monikielisen viestinnän asiantuntijoita neljässä kieliparissa (suomi-englanti, suomi-ruotsi, suomi-saksa ja suomi-venäjä). Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa voi erikoistua erikoisalojen käännösviestintään, käännösteknologiaan, tekstien editointiin, kääntämiseen luovilla aloilla tai tulkkausviestintään, ja lisäksi voi pätevöityä myös oikeustulkkaukseen. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmasta valmistuneet työskentelevät erilaisissa viestintään liittyvissä tehtävissä esimerkiksi valtionhallinnossa, Euroopan unionissa sekä kansainvälisissä järjestöissä ja yrityksissä. Monet perustavat oman käännös- ja/tai tulkkausalan yrityksen ja työllistyvät sen kautta joko Suomessa tai maailmalla. Maisteriohjelma antaa myös valmiudet soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tohtoriopintoihin. Ohjelma on European Master's in Translation -laatuverkoston (EMT) perustajajäsen.

Historia[muokkaa]

Kääntäjäkoulutus Tampereella alkoi vuonna 1966 perustetusta Tampereen kieli-instituutista, jossa koulutettiin diplomikielenkääntäjiä (DKK). [1]. Diplomikielenkääntäjän tutkinto sijoittui keskiasteen ja korkea-asteen tutkintojen väliin. Vuonna 1981 kieli-instituutit lakkautettiin itsenäisinä oppilaitoksina ja liitettiin osaksi yliopistoja. Näin Tampereen kieli-instituutista tuli Tampereen yliopiston kääntäjänkoulutuslaitos, ja vuonna 1992 sen nimeksi muutettiin Käännöstieteen laitos. Vuonna 2001 Käännöstieteen laitos yhdistettiin filologian laitosten kanssa Kieli- ja käännöstieteiden laitokseksi. Kääntäjäkoulutus jatkoi kuitenkin kolmena itsenäisenä oppiaineena tämän uuden laitoksen sisällä. Pääaineiden nimet muuttuivat muodosta “Englannin/saksan/venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus” muotoon “Käännöstiede (englanti/saksa/venäjä)”. Vuonna 2009 perustettiin Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma. Tässä yhteydessä opetussuunnitelmaa muutettiin melko radikaalisti, jotta se erottui entistä selkeämmin filologisista aineista. Ohjelmassa panostettiin ammattimaiseen käännöstoimintaan, käännöstyökalujen hallintaan ja työelämärelevanssiin. Samana vuonna ohjelma liittyi EMT-verkostoon. Syyslukukaudesta 2019 alkaen Moviko on ollut kielten tutkinto-ohjelmaan kuuluva kaksivuotinen maisteriohjelma Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Opetus[muokkaa]

Tällä hetkellä monikielistä viestintää ja käännöstiedettä voi opiskella neljässä kieliparissa: suomi-englanti, suomi-ruotsi, suomi-saksa ja suomi-venäjä. Suomi on kaikissa kielipareissa A-työkielenä, mikä tarkoittaa sitä, että maisteriohjelmaan hakeutuvilta edellytetään vahvaa syntyperäisen kielenpuhujan suomen taitoa. Opetusta annetaan sekä suomeksi että B-työkielillä. Opetusohjelmassa on sekä kaikille Movikon opiskelijoille yhteisiä kursseja (esimerkiksi käännöstieteen luentoja, monikielisiä projektikursseja ja suomenkielisen viestinnän kursseja), että kieliparikohtaisia kursseja. Kieliparisidonnaisten kurssien tarjonta vaihtelee kielipareittain. Movikon opiskelijoille tarjotaan seuraavat erikoistumisvaihtoehdot:

 • erikoisalojen käännösviestintä (opiskelijoilla on myös mahdollisuus saada auktorisoidun kääntäjän oikeudet
 • käännösteknologia (käännösmuistiohjelmat, konekääntäminen, jälkieditointi, terminhallinta)
 • editointi (sekä käännettyjen että alkuperäisten tekstien editointi ja korjausluku A- ja B-työkielellä)
 • kääntäminen luovilla aloilla (kaunokirjallisuuden kääntäminen, av-kääntäminen, transcreation)
 • tulkkausviestintä (konsekutiivitulkkaus, simultaanitulkkaus, asioimistulkkaus)
 • oikeustulkkaus (erillinen erikoistumisvaihtoehto, johon sisältyy laajalti tietoa oikeusjärjestelmästä, juridiikasta ym.)

Lisäksi Movikon opiskelijat voivat erikoistua tekniseen viestintään.

Opiskelijaksi pääseminen[muokkaa]

Movikoon voi päästä Tampereen yliopiston Kielten kandidaattiohjelman kautta tai hakemalla suoraan maisteriohjelmaan. Hakijoilta vaaditaan soveltuvaa kandidaatin tai maisterin tutkintoa ja erinomaista suomen ja hakukohteena olevan B-työkielen (englannin, ruotsin, saksan tai venäjän) taitoa.

Ainejärjestö[muokkaa]

Tampereen yliopiston monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opiskelijoiden ainejärjestö on nimeltään Transla ry. Translalaiset tunnistaa mustista opiskelijahaalareista.

Movikon opettajat lukuvuonna 2019/20:[muokkaa]

Englannin opintosuunta[muokkaa]

Professori Kaisa Koskinen, yliopistonlehtori Riitta Oittinen, yliopistonlehtori Anne Ketola, yliopistonlehtori Sari Hokkanen, yliopistonlehtori Tytti Suojanen, yliopistonlehtori Arja Nurmi, yliopisto-opettaja Mary Nurminen, yliopisto-opettaja Kate Moore

Ruotsin opintosuunta[muokkaa]

Yliopistonlehtori Marja Kivilehto

Saksan opintosuunta[muokkaa]

Tenure track -professori Maija Hirvonen, lehtori Dieter Hermann Schmitz, yliopistonlehtori Dinah Krenzler-Behm, yliopisto-opettaja Anu Viljanmaa

Venäjän opintosuunta[muokkaa]

Professori Mikhail Mikhailov, yliopistonlehtori Igor Kudashev, yliopisto-opettaja Miia Santalahti

Suomen kielen opettajat Movikossa[muokkaa]

Lehtori Sirkku Latomaa, yliopisto-opettaja Eliisa Pitkäsalo

Tutkimus[muokkaa]

Movikon opettajat tekevät aktiivisesti tutkimusta. Pitkäjänteisesti Movikossa tehtävän tutkimustyön keskiössä ovat olleet erityisesti ammattitoiminnan tutkimus ja kääntämisen sosiologia (Holz-Mänttäri, Abdallah, Koskinen), korpustutkimus (Varantola, Mikhailov, Nurmi) sekä multimodaalisuus kääntämisessä (Oittinen, Tuominen, Ketola, Pitkäsalo). Moviko isännöi vuorollaan Suomen kääntäjänkoulutusohjelmien ja SKTL:n järjestämää kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen ja opetuksen symosiumia KäTua, joka pidetään vuorovuosina Helsingissä, Joensuussa, Tampereella ja Turussa. Moviko kuuluu Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan Kielten tohtoriohjelmaan,. joka on kansainvälisen käännöstieteellisen tohtorikouluverkoston (International Doctorate in Translation Stiudies, ID-TS) jäsen. Vuodesta 2016 Moviko on ollut mukana kansainvälisessä DOTTSS-kesäkouluverkostossa (Doctoral and Teacher Training Translation Studies Summer School). Vuodesta 1981 Tampereen yliopistosta on valmistunut 19 filosofian tohtoria käännöstieteen alalta (väitöskirjat on lueteltu alla).

Movikon henkilöstön keskeisiä julkaisuja vuodesta 2015[muokkaa]

 • Koskinen, Kaisa, Jaana Vuori ja Anni-Kaisa Leminen (toim.), 2018. Asioimistulkkaus — Monikielisen yhteiskunnan arkea. Vastapaino.
 • Liimatainen, Annikki et al (eds.) 2017. Legal Translation and Court Interpreting: Ethical Values, Quality, Competence Training. Frank & Timme.
 • Mikhailov, Mikhail ja Cooper, Robert, 2016. Corpus Linguistics for Translation and Contrastive Studies: a guide for research. Routledge.​
 • Suojanen, Tytti, Kaisa Koskinen ja Tiina Tuominen, 2015. User-Centered Translation. Routledge.​
 • Oittinen, Riitta et al, 2017. Translating Picturebooks. Revoicing the Verbal, the Visual and the Aural for a Child Audience. Routledge.​

Tampereen yliopiston käännöstieteen alan väitöskirjat[muokkaa]

1995

 • Riitta Oittinen, 1995. I Am Me – I Am Other: On the Dialogics of Translating for Children. Tampereen yliopisto.

2000

2003

2004

2005

2006

2009

2011

2013

2014

2016

2018

2019

Aiheesta muualla[muokkaa]

This article "Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma (Moviko)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma (Moviko). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[muokkaa]